Initiativet för Ren Åker Ren Mat

Debattöversikt

Motioner och öppna brev

Bakgrundsmaterial

Stödorganisationer

Stödpersoner

Om oss

________________
Gå med som stödperson för Initiativet med ditt namn på Upprop.nu

 

Bakgrundsmaterial

Dessa dokument har nu sorterats i några kategorier för att underlätta sökandet.

Några mera heltäckande dokument finns under flera av kategorierna nedan.

  1. Vad är slam och olika röster om slam

  2. Myterna

  3. Kadmium

  4. Andra metaller och miljögifter i slam

  5. Fosfor

  6. Upptag i växter och djur

  7. Läkemedel

  8. Alternativ

Kontakter:
Intresseanmälan
Frågor om inititivet
Tekniska frågor
Hemsidan

 
- info@renakerrenmat.se
- lena.jarlov@renakerrenmat.se
- gunnar.lindgren@renakerrenmat.se
- dagfinn.lorentz@renakerrenmat.se och lars.oden@renakerrenmat.se