Initiativet för Ren Åker Ren Mat

Debattöversikt

Motioner och öppna brev

Bakgrundsmaterial

Stödorganisationer

Stödpersoner

Om oss

________________
Gå med som stödperson för Initiativet med ditt namn på Upprop.nu


Om oss

Bakgrund

Aktionen Ren Åker - Ren Mat startade i september 2009 på initiativ av Lena Jarlöv och Gunnar Lindgren. Bakgrunden är vår övertygelse att avloppsslam, som innehåller mycket av samhällets miljögiftiga avfallsfraktioner, inte bör spridas på svensk åkermark. Inte heller spridas ipå skogsmark eller på stadsjord. Inom en inte alltför avlägsen framtid ser vi ett behov också av ökade insatser för stadsnära odling.

Utmärkelse

CET:s (Centrum för Ekologisk Teknik) miljöpris utdelas i år till Lena Jarlöv

CET:s miljöpris till Ragnhilds minne tilldelas i år Lena Jarlöv för initiativet till aktionen Ren åker – Ren mat, som vill förhindra att avloppsslam, med dess innehåll av gifter och föroreningar, sprids på svensk åkermark, i skogsmark och på stadsjord.Livsbejakande och med stort engagemang har Lena Jarlöv under många år arbetat för det goda samhället och mot radioaktiv nedsmutsning och annan giftspridning. Läs mer...

Arbetsgrupp

Dagfinn Hotvedt

Gunnar Lindgren

Lena Jarlöv

Lasse Odén

Marianne Östlund

Per Åke Sahlberg

Stig Svantesson

Vetenskapligt råd

Lennart Hardell

 

Kontakter:
Intresseanmälan
Frågor om inititivet
Tekniska frågor
Hemsidan

 
- info@renakerrenmat.se
- lena.jarlov@renakerrenmat.se
- gunnar.lindgren@renakerrenmat.se
- dagfinn.lorentz@renakerrenmat.se och lars.oden@renakerrenmat.se