Om

Aktionen Ren Åker – Ren Mat startade i september 2009 på initiativ av Lena Jarlöv och Gunnar Lindgren. Bakgrunden är vår övertygelse att avloppsslam, som innehåller mycket av samhällets miljögiftiga avfallsfraktioner, inte bör spridas på svensk åkermark. Inte heller spridas på skogsmark eller på stadsjord. Inom en inte alltför avlägsen framtid ser vi ett behov också av ökade insatser för stadsnära odling.