* Giftigt slam fortsätter spridas på vår åkerjord

Stora mängder plast med miljögifter blandas in i vårt avloppsslam i reningsprocessen. De giftiga ämnena riskerar sedan att hamna på vår åkermark, men också i vårt dricksvatten. Det är hög tid att spridning av slam i vår livsmedelsproduktion upphör, skriver Gunnar Lindgren och Lena Jarlöv.

https://www.gp.se/debatt/giftigt-slam-forts%C3%A4tter-spridas-p%C3%A5-v%C3%A5r-%C3%A5kerjord-1.20082842