* SOU om slamhantering

Hållbar slamhantering?

17 januari 2020 publicerades SOU 2020:3 om Hållbar slamhantering. Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam lämnade sitt betänkande Hållbar slamhantering till regeringen.

Ett flertal remissvar kom in.
Vårt remissvar hittar du här
Remissvar från Läkare för Miljön

Bertil Hagström skrev en Artikel i ETC 2020-08-15

VA-podden #13 – Mats Johansson om förslagen i slamutredningen och remissvaren