* Slam seminarium 22 februari, 2021

Vad ska vi göra med avloppsslammet?
Näringssalter måste gå i kretslopp utan att föroreningar ökar i jordarna och maten. Men slamfrågan har i vissa stycken hanterats lika rörigt som slammet självt. Dagens kännedom om ett mindre antal föroreningar och deras gränsvärden och halter just nu, väger lätt mot behovet att designa samhället så att inga föroreningar kan öka systematiskt i jordarna, och så att redan höga värden kan minska. Ett strategiskt helhetsperspektiv med andra ord, som visar att vi idag inte har något slam som duger att lägga på jordarna. Men spännande utvecklingsmöjligheter är på gång.
Professor Karl-Henrik Robèrt samtalar med Ekotoxikolog Magnus Hedenmark om nya möjligheter & möjliga strategier.

Mer information finner du på sidan https://www.facebook.com/events/414472472956463