* Slam viktig resurs eller miljöfarligt avfall?

Varje år produceras stora mängder slam och hur det bör hanteras är en omtvistad fråga. Är slammet en näringsrik resurs som bör spridas på våra åkrar, eller gör tungmetaller, läkemedelsrester, smittämnen och mikroplaster slammet otjänligt? Hur kan slamhanteringens klimatpåverkan minska? I år ställs för första gången en fråga om slamhantering i kommunrankningen och här får du lyssna in olika perspektiv på frågan.

Här har du möjlighet att ta del av sändningen: https://vimeo.com/548120788/828fc8c9d6