* Slammets kvalitetssäkerhet rent nonsens

Det finns starka uppfattningar om nytta eller risker med slamspridning till åkermark. I en stor granskning i tidningen ETC kommer både tillskyndare och kritiker mot slamspridningen till tals. En före detta Revaq-revisor avfärder det certifierade slammets kvalitetssäkerhet som rent nonsens.

Bo von Bahr anser att Svenskt Vattens tal om ”kvalitetssäkrat” Revaq-slam är rent nonsens. Han menar att slammet har en chans att förstöra organiska föreningar och få bort dem från kretsloppet, i stället för att sprida ut dem igen.

https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/cirkular-ekonomi/revaq-sagas-av-tidigare-medarbetare/