* Ny teknik för slamhantering

Ny teknik för slamhantering testas på reningsverk

Roslagsvatten har inlett ett samarbete med miljöteknikföretaget C-Green och IVL Svenska Miljöinstitutet med målet att bygga ett ”slamfritt” avloppsreningsverk. Genom en ny metod ska slam helt undvikas som slutprodukt i Roslagsvattens reningsverk i Margretelund utanför Stockholm.
Se https://www.ivl.se/toppmeny/press/pressmeddelanden-och-nyheter/nyheter/2021-06-02-ny-teknik-for-slamhantering-testas-pa-reningsverk.html

Denna nya teknik inte är i praktisk tillämpning ännu och vi vet fortfarande inte om t ex tungmetaller och andra svårnedbrytbara kemikalier hamnar i slutprodukten, som skall spridas på åkrar.