* Vi behöver inte förgifta matjorden

Vi behöver inte förgifta matjorden, det finns alternativ. I en artikel i ETC beskrivs metoden med pyrolys. Processen går i korthet ut på att torka slammet och därefter hetta upp det till 800 grader i en syrefri miljö. Då omvandlas slammet till pyrolysgaser och en sorts kol, kallat slambiokol.

https://www.renakerrenmat.se/wp-content/uploads/2021/12/ETC06dec2021.pdf

https://ekobalans.se/