* Mjölk snart odrickbart för barn

Miljögifter från slam gör amerikansk mjölk odrickbar för barn – mjölkgårdar i USA tvingas lägga ner. Samma gifter finns i svensk mjölk.

Även om halterna av PFAS idag är lägre i svensk åkerjord än i USA så ökar den oavbrutet så länge vi sprider slam på åkermark.  En dag överskrider vi i Sverige dagens amerikanska nivåer.

Vi måste därför med fullaste allvar se till att all slamspridning på all svensk åkermark upphör omedelbart.

Eftersom slamspridning på åkermark ses av avfallssektorn som ett billigt och enkelt sätt att bli kvitt kemikalier, miljögifter, läkemedelsrester, plast, asfaltrester, gummirester, kadmium, kvicksilver och andra metaller samt ett stort antal okända förorenande ämnen – så motarbetar avfallssektorn varje försök att avbryta deponeringen av gifter på jordbruksmark.

Se vidare https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/aktuellt/