* USAs kemikaliekris

Bönderna står inför ruin i USA:s kris på grund av ”för evigt” beständiga kemikalier

Maines katastrof från PFAS-kontaminerade produkter gör att gårdar stänger och bönder
står inför förlusten av sina försörjningsmöjligheter.

Songbird Farms 17 tunnland (7 hektar) rymmer sandiga lerjordar, tre växthus och utskurna
skogar som utgör en idyllisk miljö nära Maines centrala kust. Den lilla ekologiska
verksamheten skapade en nischodling av arvegods, korn, tomater, söt vitlök, cantaloupe och
andra produkter som såldes till ekologiska livsmedelsbutiker eller som en del av ett
gemenskapsstött jordbruksprogram, där människor betalar för att få lådor med lokalt odlade
produkter.

Men katastrofen inträffade i december 2021. Paret fick reda på att gårdens tidigare ägare
under decennier tidigare hade använt PFAS-förorenat avloppsslam, som
gödningsmedel på Songbirds åkrar. Tester visade att deras jord, dricksvatten,
bevattningsvatten, grödor, kycklingar och blod var förorenade med höga halter av de giftiga
kemikalierna.

Läs mer på sidan
https://kemisamfundet.se/wp-content/uploads/2022/05/Bo%CC%88nderna-sta%CC%8Ar-info%CC%88r-ruin-i-USAs-kemikalie-kris.pdf
och på sidan
https://amp.theguardian.com/environment/2022/mar/22/i-dont-know-how-well-survive-the-farmers-facing-ruin-in-americas-forever-chemicals-crisis