* DN Debatt. ”Avloppsslam med miljögift måste bort från åkrarna”

Svårnedbrytbara kemikalier som PFAS breder ut sig i vår miljö och utgör en växande hälsofara. Ett skäl är att förorenat avloppsslam från reningsverk sprids som gödningsmedel på jordbruksmark, vilket är ett resultat av vilseledande marknadsföring. Detta är antingen ett kunskapsmässigt eller moraliskt totalhaveri, skriver fyra miljödebattörer.

Läs mer på https://www.dn.se/debatt/avloppsslam-med-miljogift-maste-bort-fran-akrarna/