* DN Debatt Repliker. ”Ducka inte för problemet med avloppsslam”

SLUTREPLIK DN DEBATT 27/9 2022.

Fyra miljödebattörer: Kemiindustrin borde förbjudas att sälja produkter som innehåller PFAS. Lika självklart vore att stoppa spridningen av avloppsslam på svenska åkrar.

Vår artikel ”Avloppsslam med miljögift måste bort från åkrarna” har lett till en replik av Håkan Jönsson. Vi tackar för denna och konstaterar att det råder betydande samsyn oss emellan kring behovet att långsiktigt säkerställa cirkulära flöden av olika näringsämnen. Men sådana flöden kan, menar vi, inte bygga på dagens avloppssystem.

Jönsson beskriver utvecklingen av olika tekniker där ett cirkulärt livsmedelssystem kan byggas med cirkulation av kväve, fosfor, kalium, svavel med flera näringsämnen. Vi är självklart positiva till detta. Men sådana tankar och förslag kan inte tas till intäkt för att fortsätta sprida Revaq.

Läs mer på https://www.dn.se/debatt/ducka-inte-for-problemet-med-avloppsslam/ och https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/tjanster/certifiering-av-avloppsreningsverk-revaq