* Varför nonchalerar Konsumentverket anmälan av Revaq?

Varför nonchalerar Konsumentverket vår anmälan av att Revaq gjort av avloppsslam marknadsförs som miljöprodukt?

Efter 9 månaders tystnad från Konsumentverket sida frågade vi vad som hänt med anmälan mot Svenskt Vattens slamprodukt Revaq. Svaret gjorde oss rejält förbannade, skriver Magnus Hedenmark, Ingenjörer för Miljön och Bertil Hagström från Läkare för Miljön tillsammans med miljödebattören Anders Wijkman.

För snart ett år sedan anmäldes Svenskt Vatten för vilseledande marknadsföring av sin slamprodukt ”Revaq” till Konsumentverket av miljöorganisationerna Ingenjörer för Miljön och Läkare för Miljön. Produkten som anmälan riktades mot kan, enligt anmälan, innebära risker och hot mot både folkhälsan och miljön.

Revaq är väsentligen ett avloppsslam som är starkt förorenat av metaller, giftiga kemikalier, hormonstörande ämnen från hushåll såsom PFAS, industri och gatubrunnar men som sedan ett antal år lanseras som en miljöprodukt. Revaq sprids på våra åkerjordar som gödningsmedel, men det finns inte några som helst belägg för att det skulle vara hälsomässigt säkert.

Läs mer på Aktuell Hållbarhet

Foto:Marcus