* SOU om slamhantering

Hållbar slamhantering? 17 januari 2020 publicerades SOU 2020:3 om Hållbar slamhantering. Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam lämnade sitt betänkande Hållbar slamhantering till regeringen. Ett flertal remissvar kom in.Vårt remissvar hittar du härRemissvar från Läkare för Miljön Bertil Hagström skrev en Artikel i ETC 2020-08-15 VA-podden #13 – Mats Johansson Läs mer…

* Giftigt slam fortsätter spridas på vår åkerjord

Stora mängder plast med miljögifter blandas in i vårt avloppsslam i reningsprocessen. De giftiga ämnena riskerar sedan att hamna på vår åkermark, men också i vårt dricksvatten. Det är hög tid att spridning av slam i vår livsmedelsproduktion upphör, skriver Gunnar Lindgren och Lena Jarlöv. https://www.gp.se/debatt/giftigt-slam-forts%C3%A4tter-spridas-p%C3%A5-v%C3%A5r-%C3%A5kerjord-1.20082842