* Slammets kvalitetssäkerhet rent nonsens

Det finns starka uppfattningar om nytta eller risker med slamspridning till åkermark. I en stor granskning i tidningen ETC kommer både tillskyndare och kritiker mot slamspridningen till tals. En före detta Revaq-revisor avfärder det certifierade slammets kvalitetssäkerhet som rent nonsens. Bo von Bahr anser att Svenskt Vattens tal om ”kvalitetssäkrat” Revaq-slam är rent nonsens. Han Läs mer…

* Hur ska vi bli av med skiten?

730 000 ton. Så mycket bajs ger Sveriges befolkning upphov till varje år. Nu försöker forskare ta reda på hur bajs och kiss kan bli en resurs i det cirkulära systemet. Ska vi fortsätta att sprida avloppsslam på åkrarna för näringens skull eller sluta på grund av risk för föroreningar, och stå med ett berg Läs mer…

* Toxic PFAS Chemicals Found in 100% of Breast Milk Samples

Public health advocates demanded federal action to ban the use of toxic ”forever chemicals” after 100% of breast milk samples were found to be contaminated with PFAS at levels 2,000 times those considered safe for drinking water. Read more on https://childrenshealthdefense.org/defender/toxic-pfas-chemicals-found-in-breast-milk-samples/

* Slam viktig resurs eller miljöfarligt avfall?

Varje år produceras stora mängder slam och hur det bör hanteras är en omtvistad fråga. Är slammet en näringsrik resurs som bör spridas på våra åkrar, eller gör tungmetaller, läkemedelsrester, smittämnen och mikroplaster slammet otjänligt? Hur kan slamhanteringens klimatpåverkan minska? I år ställs för första gången en fråga om slamhantering i kommunrankningen och här får Läs mer…

* Stoppa slamspridningen på åkrarna

Spridningen av avloppsslam på åkrarna gör att mängder av läkemedelsrester kommer ut i livsmedelskedjan. Bruket måste upphöra för att säkra folkhälsa och minska skador på djur och växter, skriver tre läkare, i en debattartikel i Dagens Industri, 1 mars 2021. https://www.di.se/debatt/stoppa-slamspridningen-pa-akrarna/

* Slam seminarium 22 februari, 2021

Vad ska vi göra med avloppsslammet? Näringssalter måste gå i kretslopp utan att föroreningar ökar i jordarna och maten. Men slamfrågan har i vissa stycken hanterats lika rörigt som slammet självt. Dagens kännedom om ett mindre antal föroreningar och deras gränsvärden och halter just nu, väger lätt mot behovet att designa samhället så att inga Läs mer…

* Hållbar slamhantering

En ökad energiutvinning från avloppsslam vid reningsverk, återföring av viktiga näringsämnen till åkermark utan negativa bieffekter och kontamineringsrisk genom oönskade mikroföroreningar, tungmetaller, mikroplaster, m.m., samt en problemfri hantering av restprodukter, är några av de utmaningar som kräver en hållbar slamhantering. Hammarby Sjöstadsverk har under många år jobbat med olika delar som en hållbar slamhantering bygger Läs mer…

* Avloppsslam sluter inte kretsloppet

Slamspridning leder till en successiv och farlig ökning av mängden metaller i vår åkermark. Vi kan också därför på sikt vänta oss ökande metallhalter i jordbrukets produkter, skriver debattörerna i en debattartikel i ATL, Lantbrukarnas Affärstidning. https://www.atl.nu/debatt/avloppsslam-sluter-inte-kretsloppet/