* Hydrothermal carbonization for sludge disposal in Germany

A comparative assessment for industrial‐scale scenarios in 2030

The efficient use of biogenic residues can make a significant contribution to increase resource efficiency. Due to its high energy efficiency, hydrothermal carbonization (HTC) is being discussed as a potentially suitable technology for particularly wet and sludgy biogenic residues.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jiec.13073

* SOU om slamhantering

Hållbar slamhantering?

17 januari 2020 publicerades SOU 2020:3 om Hållbar slamhantering. Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam lämnade sitt betänkande Hållbar slamhantering till regeringen.

Ett flertal remissvar kom in.
Vårt remissvar hittar du här
Remissvar från Läkare för Miljön

Bertil Hagström skrev en Artikel i ETC 2020-08-15

VA-podden #13 – Mats Johansson om förslagen i slamutredningen och remissvaren

* Giftigt slam fortsätter spridas på vår åkerjord

Stora mängder plast med miljögifter blandas in i vårt avloppsslam i reningsprocessen. De giftiga ämnena riskerar sedan att hamna på vår åkermark, men också i vårt dricksvatten. Det är hög tid att spridning av slam i vår livsmedelsproduktion upphör, skriver Gunnar Lindgren och Lena Jarlöv.

https://www.gp.se/debatt/giftigt-slam-forts%C3%A4tter-spridas-p%C3%A5-v%C3%A5r-%C3%A5kerjord-1.20082842

* Hydrotermisk karbonisering hos Stora Enso i Heinola

Stora Enso Heinola i Finland ska tillämpa tekniken hydrotermisk karbonisering för att omvandla bioslam till biokol vilket ska användas som bränsle i brukets energipanna. Det svenska företaget C-Green Technology står bakom tekniken OxyPower HTC™, en mycket avgörande vidareutveckling baserad på hydrotermisk karbonisering.

Leverans från Örnsköldsvik