Initiativet för Ren Åker Ren Mat

Debattöversikt

Motioner och öppna brev

Bakgrundsmaterial

Stödorganisationer

Stödpersoner

Om oss

________________
Gå med som stödperson för Initiativet med ditt namn på Upprop.nu


 

Välkommen att stödja oss

Det kostar inget, men ditt namn är värdefullt.
Enskilda personer, gå in på uppropssidan och skriv ditt namn.
Organisationer kan vända sig till lena.jarlov@renakerrenmat.se

Företag och organisationer -
som stödjer initiativet Ren Åker Ren Mat

2009-10-18

Akademin för Hållbar utveckling

Miriam Sannum

Ekoringen

Nils Tiberg

Förbundet Sveriges Småbrukare

Rune Lanestarnd

Lagerstedt&company

Cina Lagerstedt Nilsson

Ingenjörer för miljön

Beatrice Kindembe
www.ifm.nu

Miljömagasinet

Susanne Gerstenberg
www.miljomagasinet.se

Munters LantbrukAB

Anders Munters

KOF ( KonsumentForum)

Göteborg

Permakulturföreningen

Peter Norrthon

Sveriges Konsumenter i Samverkan Hultsfred

Bengt Ingerstam

Näringsmedicinsk Tidskrift

Ulla Robertsson

Förbundet biologisk organisk odling

Börje Remstam
www.fobo.se

KRAV-ägg Tjörn

Maria Karlsson
mallby@spray.se

pH-balans AB


Bärby Östergård

Sara Karlsson
www.phbalans.se

Inger Olsson
www.barbyoster.se

Småbrukare i Sjuhärad

Jan-Eric Necander

Limabacka kvarn


Kenosis AB
Hälsohuset i Båstad Företagsby

Project Save The Earth

Svenska Biodynamiska Föreningen


Sörbo Gårdsbutik, Hedekas


Hornborgas Kultur
www.bjurum.nu

Miljöpartiet i Haninge

NMTF,
Näringsmedicinska terapeutförbundet

Alvar&Ivar Surdegsbagare


The Green Bakery


Svenska Vegetariska Rådet


Framtiden i Våra Händer

Tandvårdsskadeförbundet

Wästgötarna  Ek.för
8 gårdar


Cum Pane


O24U Coaching & Entrepreneurship
www.o24u.se


Dalblads ( miljöcertifierad) 
http://www.dalblads.se/

Saltå Kvarn AB


Alg-Börje
www.alg-borje.se

Västra Hälsokost

For Your Life
www.foryourlife.nu

Vitalboden Hönö AB


Forsane Kvarn


Lottas Bak & Form
Surdegsbagare

Levene kvarn


Gethults gård, Sjövik
150 kor

Planeten, Ekobutiken


Hede Säteri
710 HA, spannmål

Backegården
Spannmål, 170 Ha

Wapnö Gård
1200 kor, 2000 Ha, www.wapno.se

Gröna Gårdar
Ekologisk nötproduktion, 25 gårdar

Långås Potatis
www.langas.se

Källeberg
Potatis odling mm 800 HA

Naturkraft
www.naturkraft.se
5 odlare, Björkerholmen kvarn, Stöpa kvarm m fl

Elfhem
Ekologisk nötproduktion, 350 nöt

Ottestala Gård Hb
Nötproduktion, Kaprifolkött

Ekologisk nötproduktion
www.kaprifol.se

Bengt Nybergh
limabackakvarn@spray.se

Katarina Johansson
katarina@kenosis.se

Cina Lagerstedt Nilsson

Lars Hellander
biodynamisk@btk.st

Börje Larsson
0524-320 51

Anders Lind


Yvonne Radestam

Attila Flamborg
info@nmtf.se

alvarochivar.se
info@alvarochivar.se

Tomas Fernefalk
info@thegreenbakery.se

Tommy Axelsson
tommy@halsoresa.se

Birgitta

Margaretha Molius

Anders Lunneryd
anders.lunneryd@telia.om


Robin Edberg
robin.edberg@gmail.co

Daniel Bodin
daniel.bodin@o24u.se


Gunnar@dalblads.se


Johan Ununger
johan.ununger@saltakvarn.se

Boyve Fredriksson
info@alg-borje.se

Gerd Lybing

Malin Einarsson
acai@foryourlife.nu

Anki Jansson
anki@bodysoul.se

Reimer Salbom
0521-400 24

Lotta Kristensson
lottakristensson@gmail.com

Hans Harvigsson
0521-60523

Håkan Helgeson
ann.helgesson@bredband.net

Karin Hultmark
planeten7@spray.se

Peter Börjesson
hede@algonet.se

Martin Larsson
ancni@hotmail.com

Lennart Bengtsson
wapno@wapno.se

Jan Karlsson
www.gronagardar.se

Jan Erik Wahlström
info@langas.se

Vanja Wallemyr


Lennart Svahn
naturkraft@swipnet.se
Lysvik

Johan Stegard
Johan@gronagardar.se

Bo Olsson
bosse@ottestala.com

Kjell Arvidsson, Västerlanda
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakter:
Intresseanmälan
Frågor om inititivet
Tekniska frågor
Hemsidan

 
- info@renakerrenmat.se
- lena.jarlov@renakerrenmat.se
- gunnar.lindgren@renakerrenmat.se
- dagfinn.lorentz@renakerrenmat.se och lars.oden@renakerrenmat.se