Initiativet för Ren Åker Ren Mat

Debattöversikt

Motioner och öppna brev

Bakgrundsmaterial

Stödorganisationer

Stödpersoner

Om oss

________________
Gå med som stödperson för Initiativet med ditt namn på Upprop.nu


 

Välkommen att stödja oss

Det kostar inget, men ditt namn är värdefullt.
Enskilda personer, gå in på
Upprop.nu och skriv ditt namn.

Organisationer kan vända sig till
lena.jarlov@renakerrenmat.se

Antal personer på listan per 2014-02-05 var 2033.

Teckna dig här: Upprop.nu


SLAMVISAN
(Vet du vad du äter?)

Text och musik av © Bo Dahl 2011-07-23

 

Maten som du äter, Ärter och Potäter

Ger näring åt din kropp varje dag

Där går den sen i täten för organiskt bakåtläten

Och ger kraft åt naturens krets-lopps-lag

Gryaabs upplag fungerar som en slamstation

Flytande avfall lämnas i mängd och portion

Slammet töms på åkrar som en giftigare smet

Duger inte till annat, jag undrar över det!

Men Maskarna i jorden och Sorken i sin gång

Sjunger med i denna lilla sång!
 

Låt inte pengarna få styra, nej skydda vår planet

Se till att få en högre miljömedvetenhet

 

Naturen har ett kretslopp som människor förstör

Hanteringen har blivit ett bus

Från mackarna hämtas det en oljig odör

Och sopor från Universitetssjukhus

Ett grundämne är Kadmium som i människan sätter spår

Från släkte till släkte i evighetens år

Nog är det väl ganska underligt att många som förstår

Struntar i den framtid som barnen väntar på

Och Lever organ och Njurar i kroppens trånga Prång

Sjunger med i denna lilla sång!
 

Låt inte pengarna få styra, nej skydda vår planet

Se till att få en högre miljömedvetenhet

 

UPPHOVSRÄTTEN TILLHÖR

BO DAHL

NORDHEMSGATAN 71

413 09  GÖTEBORG

2011-08-07.

 

Kontakter:
Intresseanmälan
Frågor om inititivet
Tekniska frågor
Hemsidan

 
- info@renakerrenmat.se
- lena.jarlov@renakerrenmat.se
- gunnar.lindgren@renakerrenmat.se
- dagfinn.lorentz@renakerrenmat.se och lars.oden@renakerrenmat.se