* PFAS-förgiftningen

PFAS-förgiftningen av Kallingeborna beror ytterst på svagt akademiskt ledarskap

Att de PFAS-drabbade Kallingeborna får rätt till skadestånd är ett glädjande domslut från HD. Men skandalen hade inte behövt inträffa, Magnus Hedenmark beskriver varför i sin debattartikel.

De drabbade Kallingeborna har äntligen fått sin rätt till skadestånd efter att ha utsatts för PFAS-förgiftning. Domen är unik och viktig för rättsprincipen om vem som har bevisbördan vad gäller vetenskapligt grundad misstanke vid försäljning av produkter som innehåller industriellt framställda kemikalier.

Det sorgliga är att hela historien hade kunnat undvikas från början om akademin tagit till sig  grundläggande termodynamiska lagar istället för att spilla tid på decennier av sökande efter ”bevis” på toxiska effekter. Att PFAS beskrivs som evighetskemikalier säger egentligen allt som samhället behöver veta för att snabbt ingripa och inse att det bara har varit en tidsfråga innan kemikalien når civilisationskritiska nivåer. 

Läs mer på Aktuell Hållbarhet